Email: tinmybio@gmail.com

Hotline: (0256) 3749 590
UY TÍN VỮNG TIN, CHẤT LƯỢNG VỮNG BỀN

Tin tức

Triển khai Cuộc thi “Chống rác thải nhựa”

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT vừa thành lập Ban tổ chức Cuộc thi “Chống rác thải nhựa năm 2019”.

Mục đích của Cuộc thi “Chống rác thải nhựa năm 2019” là nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp tăng khả năng tư duy sáng tạo và hình thành nhân cách tốt để bảo vệ môi trường cho giới trẻ; đồng thời qua đó gia tăng mối quan tâm của người dân về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; đặc biệt là vấn đề giảm thiểu rác thải nhựa… Đối tượng tham gia Cuộc thi là công dân Việt Nam ở mọi lứa tuổi. Nội dung của Cuộc thi tập trung vào chủ đề “Chống rác thải nhựa” với hình thức thể hiện chuỗi hình ảnh, clip về tình hình triển khai, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”  trên địa bàn tỉnh; mô hình, biện pháp tiết kiệm, giảm tải phát sinh rác thải nhựa; mô hình, biện pháp tái chế rác thải nhựa…

Được biết, Ban tổ chức Cuộc đã thông thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông về Thể lệ cuộc thi

Nguồn: Báo Bình Định

Các bài viết khác