Công tác thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Công tác thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Theo thống kê, hàng năm trên toàn tỉnh sử dụng khoảng 400-450 tấn thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV). Thông thường, lượng bao bì chiếm khoảng 10% so với lượng thuốc BVTV. Như vậy lượng bao bì, chai lọ thuốc BVTV thải bỏ hàng năm trên địa bàn tỉnh ước tính khoảng 45 tấn. Ngoài ra, còn nhiều các loại vật dụng khác được người dân thải bỏ chung với bao gói thuốc BVTV như áo mưa, bao bì, dụng cụ bảo hộ hỏng, rác thải sinh hoạt… Các loại chất thải nêu trên đã và đang gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở khu vực nông thôn.
Nhằm quy định cụ thể cho công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV, ngày 16/5/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ban hành Thông tư liên liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT về hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Thông tư 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT đã quy định rõ cách thức thu gom, quy cách bể chứa bao gói thuốc BVTV trên đồng ruộng và kho lưu chứa tập trung tại mỗi xã. Đồng thời Thông tư cũng quy định trách nhiệm của người sử dụng thuốc BVTV; của các tổ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển, xử lý và trách nhiệm của UBND các cấp huyện, xã trong công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV.
Tuy nhiên, cho đến nay, công tác thu gom và xử lý bao gói thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được triển khai đồng bộ theo quy định. Nguyên nhân chính của thực trạng nêu trên xuất phát từ những khó khăn về nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động; các yêu cầu khắt khe về kỹ thuật thu gom và quy cách bể lưu chứa; yêu cầu tư cách pháp nhân đối với đơn vị vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV.
Nhằm mục đích tìm ra biện pháp tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương trong công tác thu gom và xử lý bao bì, chai lọ thuốc BVTV; vừa qua, Sở TN&MT tổ chức buổi tập huấn và thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói BVTV cho Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan cấp huyện. Qua thảo luận, các địa phương đã đi đến thống nhất một số vấn đề về tần suất thu gom (01-02 lần/năm), về cách thức xây dựng khu vực lưu chứa theo hướng liên xã; thống nhất vai trò trách nhiệm của cấp huyện, cấp xã, Sở TN&MT và Sở NN&PTNT…
Ngoài ra, để có căn cứ pháp lý, tạo thuận lợi cho cấp huyện, cấp xã khi triển khai công tác này; trong thời gian đến, Sở TN&MT phối hợp với Sở NN&PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn cụ thể quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên toàn địa bàn tỉnh./.
Share